Umenohana Winter Menu 2015 : Zuwai (Snow Crab) Nabe

  ตอนนี้แม้บ้านเราจะพูดว่าเริ่มต้นหน้าหนาวได้ไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไร แต่ช่วงนี้ก็เริ่มรับรู้ถึงลมหนาวในตอนเช้าได้บ้าง แต่สำหรับที่ญี่ปุ่นนั้น เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไร มักจะนิยมทานปูสึวาอิ

Continue reading

Recent posts

Categories